Administracja

 Dyrektor

Agnieszka Dziobkowska

tel. 87 615 03 65  lub  695 389 717
fax. 87 615 03 61

e-mail:
bpgoldap@bpgoldap.pl

Księgowość

Ewa Sienkiewicz

tel. 87 615 48 82

e-mail:
ksiegowosc@bpgoldap.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek     7.00 – 11.00
Wtorek            15.00 – 17.00
Czwartek           7.00 – 11.00

Dział gromadzenia i opracowania zbiorów

Pokój nr 63

tel. 87 615 48 68

st. bibliotekarz – Emilia Wakuluk

e-mail:
gromadzenie@bpgoldap.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek    700 – 15 00

Do zadań Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów w szczególności należy:

1) gromadzenie wydawnictw zwartych i specjalnych do filii i innych komórek organizacyjnych Biblioteki;
2) opracowanie formalne i rzeczowe materiałów wpływających do Biblioteki w elektronicznym, zintegrowanym systemie bibliotecznym MAK +;
3) uczestniczenie w pracach związanych z selekcją zbiorów w Bibliotece i Filii Bibliotecznej;
4) udzielanie pracownikom informacji w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów;
5) kontrolowanie prawidłowości wykonania prac w zakresie ewidencji i opracowania zbiorów oraz selekcji;
6) prowadzenie sumarycznej ewidencji wpływów;
7) przygotowywanie materiałów dotyczących zbiorów, niezbędnych do sporządzenia rocznej statystyki dla potrzeb GUS i WBP w Olsztynie;
8) współpraca z księgarniami, hurtowniami, antykwariatami, bibliotekami i innymi instytucjami w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów;
9) pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania projektów kulturalnych i sporządzanie wniosków aplikacyjnych oraz rozliczanie projektów.

Zachęcamy do korzystania z możliwości kształtowania księgozbioru podczas zakupu nowości wydawniczych. O wyborze można zadecydować przedstawiając swoje propozycje poprzez:

– wpis na „Listę zamówień czytelniczych” na stronie biblioteki,
– drogą elektroniczną na adres: gromadzenie@bpgoldap.pl

 

Zgłoś swoją propozycję uzupełnienia zbiorów

 

Czytelnia

Pokój nr 07

 tel. 87 615 48 70

mł. bibliotekarz – Małgorzata Czeraszewska

e-mail:
czytelnia@bpgoldap.pl


 Godziny otwarcia:

Wtorek      10.00 – 18.00
Środa         10.00 – 18.00
Czwartek   10.00 – 18.00
Piątek        8.00 – 16.00
Sobota      8.00 – 14.00

Czytelnia gromadzi i udostępnia książki i  czasopisma z różnych dziedzin, posiada stanowiska do samodzielnej pracy użytkownika przy komputerze. Można znaleźć tu tradycyjne wydawnictwa książkowe.
Oferuje poza udostępnianiem prezencyjnym również prowadzenie zajęć  dla dzieci i młodzieży. Ponadto również korzystanie z usług ksero, skanera i drukarki.

DKK
Kluby powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego wsparciu od początku 2007 roku przy bibliotekach różnego stopnia – od bibliotek wojewódzkich, po filie biblioteczne w małych miejscowościach.

Dyskusyjne Kluby Książki to miejsca dla tych, co czytają i lubią o tym rozmawiać, to dostęp do najświeższych i najciekawszych książek, ekskluzywne spotkania z pisarzami i swobodna, niczym nieskrępowana dyskusja. DKK to także prawdziwa próba ognia zarówno dla wydawniczych nowości jak i klasyków.

Dyskusyjny Klub Książki funkcjonuje w Czytelni Biblioteki Publicznej w Gołdapi od kwietnia 2008 roku spotkania odbywają się raz w miesiącu osobą odpowiedzialną za prowadzenie klubu jest pracownik Czytelni.

LEKCJE
Wśród różnych typów zajęć Czytelnia prowadzi także lekcje biblioteczne, których uczestnikami są zorganizowane grupy z różnych typów szkół

Celem zajęć jest m. in.:
– zapoznanie uczniów z historią biblioteki i jej funkcją w lokalnym środowisku,
– kształtowanie nawyku czytania i korzystania ze zróżnicowanych zbiorów biblioteki,
– zdobycie umiejętności korzystania z komputerowego katalogu książek (MAK+),
– kształtowanie umiejętności wyszukiwania informacji dla potrzeb własnych oraz umiejętności wykorzystania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej,
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie (podczas przygotowywania grupowych projektów)
– jesteśmy w stanie zorganizować lekcje w miarę potrzeb zamawiającego.
Na lekcje biblioteczne obowiązuje kolejność zgłoszeń:
– telefonicznych: 87 615 48 70

Chronologia Teatru przy stoliku

Zbiory

Wypożyczalnia dla dorosłych

Pokój nr 10

tel. 87 615 48 69

mł. bibliotekarz – Elżbieta Jabłońska

e-mail:
wypozyczalnia@bpgoldap.pl

Wypożyczalnia czynna w godzinach:

Wtorek      10.00 – 18.00
Środa         10.00 – 18.00
Czwartek   10.00 – 18.00
Piątek        8.00 – 16.00
Sobota      8.00 – 14.00

Zasady korzystania z Wypożyczalni dla dorosłych określa regulamin Wypożyczalni m.in:

Zasady ogólne :

  • Aby zapisać się do Wypożyczalni wystarczy dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
  • Czytelników spoza miasta i gminy Gołdap za wypożyczone książki obowiązują kaucje zwrotne w wysokości 50 zł. Książki szczególnie cenne są wyceniane indywidualnie przez bibliotekarza.
  • Za zniszczoną lub zagubioną książkę należy po uzgodnieniu z bibliotekarzem odkupić nową. Szczegóły w regulaminie.

Wypożyczalnia gromadzi zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy oraz literaturę piękną dla dorosłych, księgozbiór liczy około 22 327 woluminów.

Najliczniejszą grupę naszych czytelników stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, stąd w naszych zbiorach przewaga literatury niebeletrystycznej. W miarę naszych możliwości finansowych gromadzimy książki z popularnych kierunków studiów m.in ekonomii, prawa, psychologii itd. Licealistom zapewniamy pełny zakres lektur szkolnych oraz innych poszukiwanych pozycji i opracowań.

Do biblioteki zapraszamy również czytelników zainteresowanych literatura piękną, posiadamy liczny księgozbiór klasyki polskiej i obcej, dbamy również o to aby w naszych zbiorach nie zabrakło aktualnie wydanych interesujących tytułów.
W Wypożyczalni czytelnicy mogą samodzielnie dokonywać wyboru książek korzystając z baz komputerowych, MAK+. Udostępniamy dwa stanowiska komputerowe, Program biblioteczny MAK+ umożliwia wyszukanie pozycji wg: autora, tytułu lub hasła przedmiotowego.

Proponujemy książki: obyczajowe i sensacyjne, świat romansów i krwawe kryminały, fantazje i horror, fantastykę i historie niewiarygodne, biografie i autobiografie, książki naukowe i popularnonaukowe, lektury do szkół średnich oraz opracowania dla mniej i i bardziej ambitnych.

Wystawy

Wypożyczalnia dla dzieci

Pokój nr 9

tel. 87 615 03 37

mł. bibliotekarz – Mariola Nawracka

e-mail:
wypdladzieci@bpgoldap.pl

Godziny otwarcia:

Wtorek      9.00 – 17.00
Środa         9.00 – 17.00
Czwartek   9.00 – 17.00
Piątek        8.00 – 16.00
Sobota      8.00 – 14.00

Dział Zbiorów Specjalnych

Pokój nr 3

tel. 87 615 48 81

e-mail:
dzs@bpgoldap.pl

Godziny otwarcia:

Wtorek      10.00 – 18.00
Środa         10.00 – 18.00
Czwartek   10.00 – 18.00
Piątek        8.00 – 16.00
Sobota      8.00 – 14.00

Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi gromadzi i udostępnia książki, czasopisma, dokumenty życia społecznego związane z regionem Warmii i Mazur, głównie z powiatem gołdapskim i gminą Gołdap. Oprócz książek, dział wypożycza odbiorcom w każdym wieku: filmy fabularne i popularnonaukowe, audiobooki (książki mówione) oraz dokumenty elektroniczne. Ponadto współtworzy bibliografię Warmii i Mazur, uzupełniając ją o artykuły z czasopism: Kurier Gołdapski i Z Bliska.

Zbiory

Pracownia komputerowa

Pokój nr 64

tel. 87 615 03 33

specjalista ds. komputeryzacji – Paweł Miksza

e-mail:
pracownia@bpgoldap.pl

Godziny otwarcia:

Wtorek      10.00 – 18.00
Środa         10.00 – 18.00
Czwartek   10.00 – 18.00
Piątek          8.00 – 16.00
Sobota        8.00 – 14.00

Jeśli potrzebujesz skorzystać z komputera, wydrukować dokumenty, znaleźć istotne informacje w internecie to zapraszamy do pracowni komputerowej w Bibliotece Publicznej w Gołdapi.

Co zapewniamy:

  • 20 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do internetu
  • Hot-Spot ( bezpłatny dostęp do internetu drogą bezprzewodową )
  • możliwość wydruku dokumentów
  • możliwość skorzystania z programów, gier komputerowych, encyklopedii
  • pomoc w obsłudze komputera i w wyszukaniu informacji

Zapraszamy do pracowni komputerowej