BIBLIOTEKI

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
Biblioteka Narodowa
Zakład Narodowy im. Ossolińkich
Biblioteka Jagielońska
Biblioteka Uniwersytecka KUL
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Biblioteka Śląska
Biblioteka Sejmowa
EBIB – Elektroniczna Biblioteka
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Biblioteka Główna AM w Poznaniu
Biblioteka Główna Politechniki Krakowskiej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego
Centralna Biblioteka Rolnicza
Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteka Główna Politechniki Białostockiej
Biblioteka Główna AGH w Krakowie
Biblioteka AM w Lublinie
Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej
Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

GOŁDAP

Biblioteka Publiczna w Gołdapi – FACEBOOK
Biblioteka Publiczna w Gołdapi – Instagram
Dom Kultury w Gołdapi
Gołdapski Fundusz Lokalny
Gołdapski Portal Internetowy
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi
Starostwo Powiatowe w Gołdapi 
Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi
Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki w Gołdapi
Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Noblistów Polskich W Gołdapi
Twórczość gołdapianki Marii Krajewskiej
Urząd Miejski w Gołdapi
Wiadomości powiatu Gołdapskiego
Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi