Biblioteka Publiczna w Gołdapi

ul. Partyzantów 31
19-500 Gołdap

Agnieszka Dziobkowska
p. o. dyrektor

e-mail:
bpgoldap@bpgoldap.pl

tel. 87 615 03 65
fax. 87 615 03 61