Rok 2024 dla osób zainteresowanych Immanuelem Kantem jest rokiem szczególnym. W tym roku przypada 300 lecie Jego urodzin, oraz 220 rocznica śmierci.
Gołdap ma prawo w tym roku czuć się szczególnie wyróżniona.
Myśliciel z Królewca jak mówioną o Kancie, niezbyt chętnie wyjeżdżał ze swojego miasta. Co do ilości i kierunków jego podroży trawią spory historyków.
Bezsprzecznym jest jednak to że odwiedził Gołdap na kilka tygodni podczas przerwy semestralnej zima 1765/1766 r. Gościł u generała Daniela Fredricha von Lossow, dowódcy garnizonu w Gołdapi.
Postaci bardzo zasłużonej dla Gołdapi.
Biblioteka Publiczna w Gołdapi włącza się w ten szczególny jubileusz i organizuje 22 marca  2024 roku konferencję „Wokół Kanta”. Konferencja ta ma na celu stworzenie platformy wymiany myśli między naukowcami różnych specjalności.
W naszym zamierzeniu Gołdap poprzez cykliczną imprezę ma stać się centrum wymiany myśli zainspirowanych „przewrotem Kopernikańskim w Filozofii” jakiego dokonał Myśliciel z Królewca. Spotkania te nie będą ograniczać się tylko do filozofii, a mają promieniować na wszystkie dziedziny nauki.
Założeniem jest spojrzenie na myśli Kanta z różnych perspektyw badawczych. Już możemy potwierdzić że oprócz filozofów na nasze zaproszenia odpowiedzieli pierwsi ciekawi goście, naukowcy, badacze, którzy odpowiedzą między innymi na pytania:
Jak fizycy dziś interpretują tezę Kanta – że „ podstawą poznania są wrażenia, które powstają w stykających się z rzeczami zmysłach, pobudzanych przez nie…”
Odpowie na to pytanie fizyk z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, w Świerku, na co dzień współpracujący z CERN pod Genewą.
„ … niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie” jak dziś takie stwierdzenie może interpretować prawnik z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego?
Jednak filozofia i spuścizna Immanuela Kanta jest tylko początkiem dyskusji.


Miło nam poinformować że
Pan Prof. dr hab. Paweł Łuków,
Dziekan Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
objął Konferencje Patronatem Naukowym

 

“Słynne słowa Immanuela Kanta o wychodzeniu z niepełnoletności w krótkim filmie Wydziału Filozofii UW pt. Transmutacja.”

Pragniemy zapewnić naszym prelegentom oraz uczestnikom najwyższe doznania naukowe.
Dlatego tez ciągle pracujemy nad programem, który na bieżąco się zmienia.
Jedna aby podsycić już teraz apetyt i uporządkować wiele spraw poniżej prezentujemy bardzo robocza wersje programu konferencji.

Program Konferencji „Wokół Kanta
22 marca 2024 Gołdap

10:00- 10:05 Powitanie Agnieszka Dziobkowska Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi

10:05- 10:15 Tomasz Rafał Luto – Burmistrz Gołdapi

10:15- 10:30 Wystąpienie gości specjalnych

10:30- 11:00 Prof. Paweł Łuków – Dziekan Wydziału Filozofii, Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Filozofia I. Kanta jako przedsięwzięcie edukacyjne.

11:00- 11:30 Jarosław Słoma

Tytuł: Kant w Gołdapi

11:30-12:00 przerwa na kawę

 

I PANEL  przewodniczy Prof. Paweł Łuków

12:00- 12:20  Prof. Włodzimierz Lorenc –Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Immanuel Kant jako filozof nadziei radykalnej.

12:20-12:40 Prof. Paweł Waszkiewicz Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Tytuł: Wpływ twórczości Kanta na kryminologię i kryminalistykę.

12:40- 13:00 Prof. Jacek Hołówka –Wydział Filozofii, Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Kant w siedmiu odsłonach

13:00-13:20 Prof. Magdalena Środa –Wydział Filozofii, Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Jak się stać lepszym człowiekiem? O moralistyce Kanta

13:20- 13:30 dyskusja

13:30-13:40 przerwa kawowa

II PANEL przewodniczy:

13:40-14:00 Dr Marcin Bielewicz Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku

Tytuł: Współczesne poznawanie świata oczami fizyki, w odniesieniu do filozofii Kanta.

14:00-14:20 Dr Bartosz Działoszyński-Wydział Filozofii, Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Kantowska wizja uniwersytetu w świetle Sporu fakultetów

14:20-14:40 Dr Krzysztof J. Kaleta  Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Tytuł: “Rządy prawa w filozofii Immanuela Kanta”

14:40- 15:00 Dr Łukasz Kowalik –Wydział Filozofii, Uniwersytetu Warszawskiego

Tytuł: Filozofia Kanta w prostych słowach

15:00-15:20 Mgr Bartosz Wesół, Mgr Jakub Sochacki

Tytuł: Zastosowania myśli Kanta w kontekście logiki i filozofii religii

15:20-15:40 Mgr Stanisław Jędrczak

Tytuł: „Kantowskie argumenty transcendentalne”

15:40- 16:00 dyskusja i podsumowanie

 

Zapraszamy

PATRONATY: