Mieczysław Marian Ratasiewicz (1939 – 2007), choć urodzony w Przerośli na Suwalszczyźnie, był serdecznie związany z Gołdapią, bowiem tu skończył szkołę średnią i tu – po geografii na Uniwersytecie Gdańskim – mieszkał i pracował.

Był człowiekiem wielostronnych zainteresowań: geograf, geolog, etnograf, historyk, krajoznawca, wieloletni przewodnik turystyczny, organizator wycieczek, obozów, szkoleń. Dużo pisał- artykuły do pism metodycznych, krajoznawczych, do prasy lokalnej; poprzez odczyty ilustrowane slajdami sławił piękno swej „Małej Ojczyzny”.

Jako pracownik Kuratorium Suwalskiego był wizytatorem metodykiem geografii, potem turystyki i krajoznawstwa; prowadził w Suwałkach wojewódzki oddział Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, następnie założył w Gołdapi oddział terenowy.

Wydał następujące pozycje książkowe- osnute na własnej biografii zbiorki „Cicho, aby nie obudzić” (2003) i „Gdzie tylko cisza” (2005), także gwaryzowane „Sobie cy zdrowe” (2006) oraz Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny i dawnych Prus Wschodnich (wydanie pośmiertne 2010).

W pamięci dawnych uczniów zapisał się przede wszystkim jako cudowny nauczyciel z magicznym talentem krasomówczym, w pamięci dzieci- jako organizator niezapomnianych wakacyjnych „Wycieczek za złotówkę”.