Użytkownikiem Biblioteki Publicznej w Gołdapi może zostać każdy.

Zapisać się można w Wypożyczalni dla dorosłych, Wypożyczalni dla dzieci, Czytelni lub Dziale zbiorów specjalnych.

By zostać czytelnikiem należy:

  • przyjść do Biblioteki z aktualnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem i aktualnymi danymi osobowymi, podpisać kartę zobowiązania oraz odebrać kartę biblioteczną
  • w przypadku osób małoletnich (dzieci i młodzież do lat 16) odpowiedzialność za wypełnienie karty zobowiązania w stosunku do biblioteki przejmuje rodzic lub opiekun prawny
  • karta zobowiązań zawiera m.in.: aktualne dane osobowe użytkownika, deklarację o znajomości i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, datę zapisu i podpis użytkownika
  • zapoznać się z Regulaminem korzystania z usług Biblioteki Publicznej w Gołdapi
  • zapisując się do Biblioteki Publicznej w Gołdapi, czytelnik otrzymuje własne konto w systemie obsługi czytelników Szukam Książki. Po zalogowaniu się można m.in.: dokonywać zamówień i rezerwacji, przeglądać historię wypożyczeń.

Wyrobienie karty bibliotecznej jest bezpłatne, natomiast w przypadku zagubienia karty, opłata za wydanie duplikatu wynosi 6 zł, (opłaty są pobierane zgodnie z aktualnymi ustaleniami odpłatności i zasad pobierania opłat od czytelników przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi zgodnie z Regulaminem).

Karta biblioteczna uprawnia do korzystania z usług i zbiorów znajdujących się w Wypożyczalni dla dorosłych, Wypożyczalni dla dzieci, Czytelni, Dziale zbiorów specjalnych oraz Pracowni komputerowej.