1. Za usługi reprograficzne pobiera się opłatę:
Rodzaj usługi
Format
Cena brutto
1)
odbitka kserograficzna czarno-biała/wydruk czarno-biały
A4
0,30 zł/str.
2)
odbitka kserograficzna czarno-biała/wydruk czarno-biały
A3
1,00 zł/str.
3)
odbitka kserograficzna kolorowa/wydruk kolorowy
A4
1,50 zł/str.
4)
odbitka kserograficzna kolorowa/wydruk kolorowy
A3
3,00 zł/str.
  1. Pracownik Biblioteki Publicznej w Gołdapi może odmówić kserowania książki czy rocznika oprawnego czasopisma w przypadku słabej oprawy introligatorskiej, wypadających kartek oraz zbiorów wydanych w dużych formatach. Kserowaniu nie podlegają książki i czasopisma wydane przed 1950 r.
  2. Osoby i instytucje ubiegające się o możliwość reprodukowania zbiorów Biblioteki Publicznej w Gołdapi muszą stosować się do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.