Zbiory

Prenumerowane czasopisma:

1. Bibliotekarz
2. Charaktery
3. Chip
4. Claudia
5. Gazeta Olsztyńska
6. Gazeta Współczesna
7. Gazeta Wyborcza
8. Newsweek Polska
9. Nowe Książki
10. Polityka
11. Poradnik bibliotekarza
12. Przyjaciółka
13. Przyroda Polska
14. Rzeczpospolita
15. Wiedza i Życie
16. Wprost
17. Wychowanie na co dzień