Książki
Spośród dostępnych w dziale książek wyodrębniliśmy poezję autorstwa naszych regionalnych twórców i osób związanych z regionem. Pozostałe pozycje dotyczą m.in. Warmii, Mazur, w tym powiatu i gminy Gołdap, Suwalszczyzny, poszczególnych miast czy też miejsc regionu.

356a192b7913b04c54574d18c28d46e6395428ab_8

Czasopisma
W dziale można skorzystać na miejscu z następujących czasopism:

Tytuł Roczniki
Z Bliska od 1992 do 2012 (1994*, 2005*, 2008*)
Kurier Gołdapski od 2002 do dziś (2003*, 2005*)
Natura. Przyroda Warmii i Mazur od 2008 do 2011
Jaćwież 1986, 1987*, 1998, 1999*, 2000*, 2002*, 2003*, 2004, 2006*
Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1972*, 1975*, 1979*, 1980*, 1983*, 1984*, 1986*, 1987*, 1988*, 1989, 1993*, 1994*, 1997*, 1998*
Warmia i Mazury 1958*, 1959*, 1960*, 1961*, 1962*, 1964*, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969*, 1970, 1971*, 1972*, 1973, 1974*, 1975, 1976, 1977, 1978*, 1979, 1982, 1983, 1984

* – rocznik niekompletny

da4b9237bacccdf19c0760cab7aec4a8359010b0_5Dokumenty elektroniczne
Do dokumentów elektronicznych zaliczyliśmy audiobooki, filmy naukowe, popularnonaukowe, dokumenty dźwiękowe, multimedia interakcyjne.

77de68daecd823babbb58edb1c8e14d7106e83bb_3Filmy
Wśród filmów znaleźć można m.in. ekranizacje lektur szkolnych, czy też kolekcję 21 najważniejszych dramatów Williama Szekspira. Młodszym odbiorcom proponujemy m.in. baśnie Andersena, bajki i filmy familijne. Ponadto posiadamy filmy edukacyjne DVD pomocne w wychowywaniu dzieci i młodzieży i uwrażliwianiu ich na możliwe niebezpieczeństwa, z jakimi mogą się spotkać w środowisku, w którym przebywają.

1b6453892473a467d07372d45eb05abc2031647a_1Audiobooki
Spośród tzw. książek mówionych czyli audiobooków posiadamy m.in.: 27- tomową kolekcję „Mistrzowie słowa”, serię przygód Harry’ego Pottera, czytaną przez Wiktora Zborowskiego i Piotra Fronczewskiego, jak również lektury szkolne oraz bajki, baśnie i opowiadania dla najmłodszych (wśród nich m.in. kolekcja 25 bajek Disneya).
Audiobooki doskonale sprawdzają się dla osób z dysfunkcjami (niewidomych lub niedowidzących), są świetną alternatywą (podobnie jak ekranizacje filmowe) dla uczniów, którym ciężko czyta się lektury szkolne oraz dla najmłodszych, którzy jeszcze sami nie potrafią czytać.

ac3478d69a3c81fa62e60f5c3696165a4e5e6ac4_1Wśród dokumentów multimedialnych posiadamy m.in.: płyty wspomagające rozwój zainteresowań oraz służące poznawaniu ciekawostek z różnych dziedzin (np. techniki szybkiego czytania, zapamiętywania czy postrzegania), encyklopedie multimedialne, testy gimnazjalne oraz maturalne. Płyty prezentowane są tematycznie.
Do tej pory wyodrębniliśmy 39 działów: ogólny (encyklopedie, informatyka, zarządzanie), filozofia, psychologia, religia teologia, socjologia, polityka, ekonomia, prawo, administracja, opieka społeczna, pedagogika, ochrona środowiska, matematyka, astronomia, fizyka, chemia, geologia, paleontologia, nauki biologiczne, botanika, zoologia, medycyna, inżynieria, elektrotechnika, rolnictwo, leśnictwo, hodowla, rachunkowość, zarządzanie, architektura, rysunek, rzemiosło artystyczne, malarstwo, muzyka, film, kino, filologia, językoznawstwo, nauka o literaturze, literatura piękna, geografia, podróże, geografia Polski, nauki historyczne, historia powszechna, historia Polski.

c1dfd96eea8cc2b62785275bca38ac261256e278

Dokumenty życia społecznego (DŻS)
Są to druki ulotne, czyli dokumenty o przemijającej zazwyczaj wartości użytkowej, dotyczące działalności związków, partii, stowarzyszeń, placówek oświatowych, instytucji oraz ludzi kultury związanych z ziemią gołdapską i okolicami.
Do dokumentów życia społecznego, które gromadzimy należą materiały o różnej formie i treści:

– afisze i plakaty kulturalne, polityczne, okolicznościowe,
– czasopisma organizacji społecznych, stowarzyszeń, towarzystw,
– fotografie,
– gazetki szkolne,
– mapy, plany,
– wykazy osobowe i rzeczowe,
– informatory, przewodniki, kalendarze,
– pocztówki,
– reklamy,
– zaproszenia,
– ankiety, formularze,
– ulotki, broszury, katalogi,
– klepsydry.

Apelujemy więc do wszystkich posiadaczy podobnych materiałów (zarówno współczesnych jak i z lat poprzednich) o nieodpłatne przekazywanie ich do Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Zapewniamy, że będą one dokładnie przechowywane i udostępniane na miejscu osobom zainteresowanym.

902ba3cda1883801594b6e1b452790cc53948fda