Partnerstwo gołdapskie wśród laureatów

18850924f71cad91542c9e3c682c92f04efc5fb7Polsko-norweska komisja konkursowa rozstrzygnęła, które biblioteki rozpoczną współpracę z bibliotekarkami i bibliotekarzami z Norwegii. Wśród pięciu partnerstw skupiających 23 biblioteki znalazło się partnerstwo skupione wokół Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Konkurs związany jest z projektem „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”. Laureatkami konkursu zostały biblioteki wchodzące w skład następujących partnerstw: gorlickiego, opolskiego, olsztyńskiego, bartoszyckiego i gołdapskiego.

Wnioski konkursowe oceniała komisja w składzie: Oddbjørn Hansen (Biblioteka Wielojęzyczna w Oslo), Urszula Lach (Biblioteka Wielojęzyczna w Oslo), Camilla Sørbye (Biblioteka Okręgowa w Buskerud), Elin Golten (Biblioteka Okręgowa w Hordaland), Silje Grøtan Torp (Biblioteka Okręgowa w Oppland), Karen Marie Loge (Biblioteka Publiczna w Bergen), Adriana Niedoszewska (FRSI), Magdalena Ramos-Smul (FRSI) i Bogna Włodarczyk (FRSI).

Jednym z elementów projektu ma być wizyta polskich bibliotekarzy w bibliotekach norweskich.