Łączymy się BLISKO siebie

Łączymy się BLISKO siebie

Szkolenia pracowników i partnerów Biblioteki Publicznej w Gołdapi są nieodzownym elementem, realizowanego przez naszą bibliotekę, dwuletniego projektu BLISKO, pod nazwą „SPOTKAJmy się w Bibliotece”. W tym roku uczestniczyliśmy już w…