My też współpracowaliśmy- zakończenie projektu ,,ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – II edycja”

Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi zakończyły realizację projektu pn.: “ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – II edycja”. Głównym celem projektu było propagowanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez działania skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu gołdapskiego.

I tak, od kwietnia do grudnia 2014 roku odbyło się wiele akcji, konkursów oraz kontroli stanu technicznego pojazdów.

Podobnie jak podczas I edycji projektu, tak i teraz funkcjonowała strona internetowa o projekcie: http://ontyija.powiatgoldap.pl/ .

Działania zrealizowane w ramach projektu to m.in.:

 • kontrole stanu technicznego i wyposażenia pojazdów;
 • działania prewencyjno-kontrolne; pomiar prędkości pojazdów, sprawdzanie trzeźwości kierujących;
 • akcja „ŻÓŁTA CYTRYNA O BEZPIECZEŃSTWIE PRZYPOMINA”;
 • rodzinny rajd rowerowy;
 • szkolenia skierowane do osób w dojrzałym wieku z zakresu posługiwania się komputerem i bezpiecznego korzystania z Internetu;
 • cykl spotkań edukacyjnych z przyszłymi kierowcami w szkołach nauki jazdy oraz warsztaty w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • prelekcje i warsztaty o poruszaniu się po drogach skierowane do osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;
 • działania pod hasłem: „Wspierajmy Św. Krzysztofa” w kościołach naszego powiatu;
 • akcje krwiodawcze;
 • konkursy dla dzieci i dorosłych: plastyczny, literacki i na hasło („Król Maciuś Pieszy”, „Którędy do bezpieczeństwa”) – nagrodzone prace zostały zamieszczone w kalendarzu na 2015 rok .

 

Uczestnicy wszystkich akcji otrzymali gadżety odblaskowe promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym tj.: kamizelki, smycze, opaski, zawieszki, worki na buty, nalepki itp.

Warto podkreślić, iż podczas działań prewencyjnych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Gołdapi, wykorzystany został sprzęt zakupiony w ramach I edycji projektu, tj.: AlcoBlow oraz zestaw ratownictwa medycznego. Z kolei w ramach II edycji zakupiono nowy sprzęt w postaci Alkometra A2.0 . Zakupiono też cztery fantomy służące do nauki prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które zostały przekazane gminom powiatu oraz gołdapskiej komendzie policji.

Realizatorzy projektu dziękują wszystkim partnerom oraz instytucjom zaangażowanym w realizację projektu. Partnerzy projektu:

 • Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi
 • Placówka Straży Granicznej w Gołdapi
 • Placówka Straży Granicznej w Dubeninkach
 • Placówka Straży Granicznej w Baniach Mazurskich
 • Straż Miejska w Gołdapi
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
 • Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Gołdapi
 • Stowarzyszenie S.KET – Alternatywa
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Ełckiej
 • Szkoły Jazdy z terenu powiatu gołdapskiego
 • Portal internetowy goldap.info
 • Portal internetowy goldap.org.pl
 • Biblioteka Publiczna w Gołdapi

 

Parafie z terenu powiatu gołdapskiego:

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła w Gołdapi
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Żabinie
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Żytkiejmach
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Grabowie
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Baniach Mazurskich
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Antoniego Padewskiego w Górnem
 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Robotnika w Gołdapi
 • Cerkiew Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Baniach Mazurskich

 

Projekt został dofinansowany ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” w wysokości 94.560,00 zł. Wartość całkowita projektu: 150.860,00 zł, wkład własny niefinansowy: 56.300,00 zł

spacer