Gołdap bez nałogów

7af160b3a00440d991071c82bde33e1ce383fd63

GMINNY  KONKURS  PLASTYCZNY  NA  PLAKAT

Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych z Gminy Gołdap do udziału w konkursie plastycznym pt.:
„GOŁDAP bez nałogów”

Termin nadsyłania prac: 09.05.2014 r.

Wszystkie prace będą wywieszone w  galerii Biblioteki Publicznej.
Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się na spotkaniu ze wszystkimi uczestnikami w czwartek 16.05.2014 r. o godzinie 11:00.

Więcej informacji w regulaminie
Organizatorzy:
Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Gminna Komisja d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnień


 

REGULAMIN – DLA DZIECI

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT

„Świat bez alkoholu”
„Alkohol to …”
„Nałóg to …”


REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu plastycznego na plakat “GOŁDAP bez nałogów” jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi finansowane ze środków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

TERMINY:
Prace należy dostarczyć do 9 maja 2014 r. do Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31 ( CZYTELNIA DLA DZIECI pokój nr 10)
Podsumowanie i wręczenie nagród  odbędzie się na spotkaniu wszystkich uczestników w czwartek 16 maja 2014r o godzinie 11.00

CELE KONKURSU:

 • promowanie profilaktyki uzależnień;
 • promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.

TEMATYKA:
Styl życia wolny od nałogów.

UCZESTNICY:

 • dzieci z klas podstawowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Technika: dopuszcza się całą gamę różnorodnych technik.
 2. Format:  A3 .
 3. Karta informacyjna: Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną zawierającą następujące dane: Imię i Nazwisko autora, wiek,nazwa szkoły,nr telefonu.  Wzór w załączniku nr 1.
 4. Dostarczenie prac: Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem Poczy Polskiej na adres Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31 w terminie do 9 maja 2014r.
 5. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną własnoręcznie.
 7. Klasy przedszkolne “0” mogą wykonać pracę w parach inne klasy natomiast indywidualnie.

OCENA I NAGRODY:

 • oceny prac dokona specjalnie do tego celu powołana Komisja Konkursowa Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu ;
 • ocenie będą podlegać wartości artystyczne prac, indywidualne spojrzenie na tematykę konkursu oraz umiejętności warsztatowe;
 • podziału nagród dokona Komisja, której werdykt jest ostateczny; prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
  I – klasa “0”,
  II – klasy I-III,
  III – klasy IV-VI,
  z czego komisja wybierze po trzy w każdej z kategorii.
 • wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

UWAGI KOŃCOWE:

 • zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie;
 • wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej biblioteki oraz stronach informacyjnych www.goldap.info, www.goldap.org.pl;
 • wszystkie prace będą wystawione w Bibliotece Publicznej w Gołdapi;
 • wszystkie nadesłane prace są własnością Organizatora;
 • organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

ZAŁĄCZNIK NR 1
(proszę o wypełnienie, pocięcie tabel i przyklejenie na odwrocie prac)

Imię i nazwisko Wiek Klasa Nazwa szkoły Numer telefonu
Imię i nazwisko Wiek Klasa Nazwa szkoły Numer telefonu
Imię i nazwisko Wiek Klasa Nazwa szkoły Numer telefonu

 


REGULAMIN – DLA GIMNAZJUM

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT

„GOŁDAP bez nałogów”

REGULAMIN KONKURSU

ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu plastycznego na plakat “GOŁDAP bez nałogów” jest Biblioteka Publiczna w Gołdapi finansowane ze środków

Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

TERMINY:
Prace należy dostarczyć do 9 maja 2014 r. do Biblioteki Publicznej w Gołdapi, ul. Partyzantów 31 ( CZYTELNIA DLA DZIECI pokój nr 10)
Podsumowanie i wręczenie nagród  odbędzie się na spotkaniu z  wszystkich uczestników w czwartek 16 maja 2014r o godzinie 11.00

CELE KONKURSU:

 • promowanie profilaktyki uzależnień;
 • promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży;
 • upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych.

TEMATYKA:
Styl życia wolny od nałogów.

 UCZESTNICY:

 • młodzież z klas gimnazjalnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Technika: dopuszcza się całą gamę różnorodnych technik.
 2. Format:  A3 .
 3. Karta informacyjna: Na odwrocie każdej pracy należy umieścić kartę informacyjną zawierającą następujące dane: Imię i Nazwisko autora, wiek,nazwa szkoły,nr telefonu.  Wzór w załączniku nr 1.
 4. Dostarczenie prac: Prace należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Biblioteka Publiczna w Gołdapi, ul. Partyzantów 31 w terminie do 9 maja 2014r.
 5. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

OCENA I NAGRODY:

 • oceny prac dokona specjalnie do tego celu powołana Komisja Konkursowa Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu ;
 • ocenie będą podlegać wartości artystyczne prac, indywidualne spojrzenie na tematykę konkursu oraz umiejętności warsztatowe;
 • podziału nagród dokona Komisja, której werdykt jest ostateczny; nagrodzone zostaną 3 prace, I ,II i III miejsce;
 • wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

UWAGI KOŃCOWE:

 • zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie;
 • wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej biblioteki oraz stronach informacyjnych www.goldap.info , www.goldap.org.pl;
 • wszystkie prace będą wystawione w Bibliotece Publicznej w Gołdapi;
 • wszystkie nadesłane prace są własnością Organizatora;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

ZAŁĄCZNIK NR 1
(proszę o wypełnienie, pocięcie tabel i przyklejenie na odwrocie prac)

Imię i nazwisko Wiek Klasa Nazwa szkoły Numer telefonu
Imię i nazwisko Wiek Klasa Nazwa szkoły Numer telefonu
Imię i nazwisko Wiek Klasa Nazwa szkoły Numer telefonu