Zniesienie obostrzeń epidemicznych z wyjątkiem maseczek

Nowe rozporządzenie (obowiązujące od 28 lutego 2022 roku) znosi większość dotychczasowych restrykcji i nie wprowadza ograniczeń związanych z funkcjonowaniem bibliotek z wyjątkiem nakazu zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczki przez pracowników oraz czytelników.

https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4547-zniesienie-obostrzen-epidemicznych-z-wyjatkiem-maseczek.-rekomendacje-biblioteki-narodowej.html