Zgłoś swój projekt – otrzymaj dofinansowanie!

Biblioteka Publiczna w Gołdapi serdecznie zaprasza organizacje, stowarzyszenia działające lokalnie oraz osoby prywatne zamieszkujące na terenie gminy, do udziału w konkursie na inicjatywy oddolne, w ramach działań „SPOTKAJmy się w Bibliotece”, będących częścią programu BLISKO Narodowego Centrum  Kultury, realizowanego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Głównym celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców, integracja społeczności lokalnej i podejmowanie wraz z mieszkańcami działań w odpowiedzi na ich potrzeby, a także zachęcenie do aktywnego współtworzenia wydarzeń/działań o charakterze społecznym, kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym.

W konkursie można zgłaszać projekty z obszaru: działań z promocji czytelnictwa, kultury.  Inicjatywy, które mogą zaangażować: seniorów, rodziców i opiekunów oraz dzieci i młodzież. Mogą być realizowane w postaci warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, imprez, konkursów itp.

 

Biblioteka Publiczna w Gołdapi uzyskała dofinansowanie z Budżetu Państwa, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Kierunku Interwencji 4.1

BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Celem tego programu jest wzmocnienie bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego lokalną społeczność poprzez działania w obszarze szeroko rozumianej kultury. W ramach tego projektu wydzielona część budżetu jest przeznaczona na realizację inicjatywy zaproponowanej przez mieszkańców Gminy Gołdap.

Co daje udział w Konkursie na inicjatywę oddolną? 

Możesz zgłosić projekt, który będzie sfinansowany z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Masz realną szansę zrealizować własny pomysł na ciekawą inicjatywę skierowaną do lokalnej społeczności. To Twój wkład w rozwój biblioteki, lokalnej społeczności oraz szeroko rozumianego czytelnictwa!

Kto może wziąć udział?

W Konkursie na inicjatywę oddolną może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Gołdap, który ukończył 13 lat. W szczególności zachęcamy młodzież do realizacji własnych pomysłów!

Przed zgłoszeniem swojego projektu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz Wykazem kosztów kwalifikowanych stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu w ramach kierunku interwencji 4.1 BLISKO.

Zgłoś swój projekt inicjatywy kulturalno-edukacyjnej i zdobądź środki na jego realizację!

Łączna  kwota  dofinansowania  na wszystkie wygrane  inicjatyw  to  19 450,00 zł.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 10.03.2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

W przypadku pytań zapraszamy również do kontaktu mailowego: wypdladzieci@bpgoldap.pl bądź gromadzenie@bpgoldap.pl.

 

“Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

@NPRCz2.0 @ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego @ Narodowe Centrum Kultury
#wydarzeniaGołdap
#BLISKOBibliotekaPublicznawGołdapi

Megafon z napisem obok Uwaga konkurs. Otwarta książka na blacie. Dzieci malujący obrazy na sztalugach. Dzieci siedzące na kolorowych piankach przed maskotką Kici Koci.

Regulamin Konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece.pdf

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece.pdf

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece.pdf

Załącznik nr 4 do Regulaminu – Konkursu na realizację inicjatywy kulturalno-edukacyjnej w ramach projektu BLISKO – SPOTKAJmy się w bibliotece.pdf