Zapraszamy na spotkanie z poezją

908fb48abe80f61808615e52a33ae451565064e2Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na spotkanie z poetą, literaturoznawcą i duszpasterzem środowisk twórczych ks. Jerzym Sikorą.

Odbędzie się 24 września 2013 r.o 11.00 w czytelni dla dzieci Biblioteki Publicznej w Gołdapi przy ul. Partyzantów 31.

Projekt „Pozytywnie zakręcone mole książkowe” w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” realizowanego przez Gołdapski Fundusz Lokalny.

583c8952e74e18bd958d78a829f6b3b969ccdac0

Jerzy Sikora – urodził się w 1959 r. w Rajgrodzie. Ksiądz, poeta, krytyk literacki, eseista, pracownik naukowy. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, adiunkt w Katedrze Literatury Polskiej XX wieku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca w Katedrze Homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, a także w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku i studiach zaocznych w Ełku w ramach Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor naczelny miesięcznika diecezji ełckiej „Martyria”, wcześniej tygodnika diecezji łomżyńskiej „Głos Katolicki”. Korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej. W latach 1987-1993 dla Sekcji Polskiej Radia BBC w Londynie (początkowo pod pseudonimem Łukasz Młodziński) przygotowywał audycje do programu „Wiara i świat współczesny”. Autor siedmiu książek poetyckich: Kamienowanie płatka róży (Warszawa 1986), Ciemne drzewo (Lublin 1988), Krzyki, rozdarcia, pęknięcia (Warszawa 1988), Szukam błękitu (Lublin 1991), Zrywanie dekoracji (Lublin 1993), Jestem złodziejem światła (Lublin 19995), Demony mieszkają w nas. Wiersze wybrane (Rajgród 2001), monografii Londyńska grupa literacka „Merkuriusza” i „Kontynentów” (Olecko 2000), ponad trzystu publikacji (wiersze, proza, eseje, recenzje, artykuły naukowe) w wydawnictwach zbiorowych i czasopismach, m.in. w Akcencie, Arce, Dzienniku Polskim (Londyn), Frazie, Kresach, Ładzie, Nowych Książkach, Poezji, Słowie, Twórczości, Tygodniku Kulturalnym, Więzi. Zredagował m.in. album „Jan Paweł II w diecezji ełckiej” (Ełk 1999), „Poezje” ks. Michała Piaszczyńskiego (Ełk – Sejny 2000). Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Brata Alberta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki sakralnej (za poezję), Nagrody Literackiej im. Józefa Czechowicza oraz wielu nagród w ogólnopolskich konkursach literackich. Współorganizator Łomżyńskich Czerwców Literackich. Wiersze tłumaczone na angielski, białoruski i czeski.