Zapraszamy na spotkanie z pisarką

Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z pisarką Martą Fox, które będzie miało miejsce w sali Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap (II piętro Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego przy ul. Partyzantów 31). Początek spotkania o 12.00 – 9 maja.

Marta Fox zadebiutowała w 1989 opublikowanym w piśmie „TAK i NIE” opowiadaniem Gra, za które otrzymała Grand Prix w Konkursie Literatury Miłosnej w Lubinie. Jej wiersze tłumaczono na niemiecki, angielski i hiszpański. Na III Górnośląskim Festiwalu Kameralistyki prezentowała spektakl poetycki Zapłakać czerwonym deszczem do muzyki Bogdana Mizerskiego.

Tematem twórczości prozatorskiej Marty Fox są problemy dzieci i młodzieży, związane głównie z dojrzewaniem emocjonalnym. Autorka odmalowuje postacie bohaterów i środowisk w jakim się obracają (między innymi rodzinnym i szkolnym) z dużym znawstwem współczesnych realiów. Dotyczy to zwłaszcza języka, ale także zwyczajów, np. używania komputera (elektroniczny dziennik czy korespondencja przez pocztę elektroniczną). W książkach Marty Fox wyraźnie naszkicowana jest tematyka erotyki i seksu, traktowanych jako istotna część ludzkiego doświadczenia. Jej twórczość poetycka to w dużej części erotyki.

W książce „Coraz mniej milczenia”, napisanej na podstawie autentycznych relacji, zajmuje się zaburzonymi związkami między dorosłymi opiekunami i ich dziećmi bądź wychowankami, oraz wpływem takiej więzi na dojrzałe życie tych ostatnich (podobne wątki można znaleźć także we wcześniejszych książkach, np. „Magda.doc”). „Coraz mniej milczenia” ma nietypową formę literacką – składa się głównie z fabularyzowanych wspomnień oraz rozmów przeprowadzonych z ich bohaterami.

„Magda.doc” znajduje się na liście nadobowiązkowych lektur szkolnych, a w podręcznikach do języka polskiego (kl. IV i VI) przytaczane są cytaty z serii o Agatonie.

d3f1735af37d0b5068b3ac01baae0bd4b0592ab2