Zapraszamy na spotkanie z czeskim pisarzem i tłumaczem

7404c08fca8c238af8066235e205c2e16059a97bBiblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza na spotkanie z czeskim tłumaczem literatury polskiej Liborem Martinkiem. Spotkanie pod hasłem „Polska – Czechy – Niemcy. Kultura pogranicza” odbędzie się 6 grudnia o 13.00 w czytelni Publicznej. Poprowadzi prof. Zbigniew Chojnowski.

Dr hab. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., prof. nadzw. w Zakładzie Bohemistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Zainteresowania naukowe: historia literatury czeskiej XX w., teoria literatury, komparatystyka, translatologia, regionalistyka, studia interdyscyplinarne (literatura i muzyka). Ostatnio przełożył i wydał dwa tomiki wierszy Zbigniewa Chojnowskiego: Mazurské odjezdy. Vybor poezie z let 1980-2011 (Opawa 2012) i Mazurské dědictví (Opawa 2013).

Prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski, kierownik Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, poeta, krytyk literacki, historyk literatury. Bada poezję XX wieku oraz literaturę z Warmii i Mazur, a także piśmiennictwo mazurskie XIX stulecia.