Zapamiętaj: dziecko też człowiek…

Podsumowanie projektu

Dzieci nie będą dopiero, ale już są ludźmi, a nie lalkami,
można przemówić do ich rozumu, odpowiedzą nam;
przemówmy do ich serca – odczują nas.
– Janusz Korczak –

 „Szanujmy dzieci, bo to też ludzie – młodzi o Korczaku” to nazwa projektu skierowanego do uczniów gołdapskich szkół podstawowych realizowanego w ramach programu „Elementarz Korczaka” w 2012 r. przez nas: uczennice klasy trzeciej Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi Aleksandrę Banaszek, Justynę Karwel oraz Aleksandrę Omilianowicz pod kierunkiem pań Agnieszki Pietrewicz (pracownika biblioteki publicznej) i Ewy Jurkiewicz (polonistki gimnazjum).
Celem tego projektu było zwrócenie uwagi na twórczość i idee, które przyświecały pracy wybitnego człowieka, często, niestety, dziś zapominanego.
Jak zabrałyśmy się do realizacji niełatwego przedsięwzięcia? Od poszukiwania materiałów, stworzenia prezentacji multimedialnej, a w zasadzie – od dobrego planu, tworzonego razem z panią Agnieszką. Spotykałyśmy się 2 razy w tygodniu, systematycznie. Pani Ewa udzielała nam merytorycznego wsparcia. Pracowałyśmy ponad 2 miesiące, a owoce naszych starań przedstawiłyśmy pod koniec listopada w bibliotece na spotkaniach związanym z postacią Korczaka. Na pierwsze z nich 22 listopada przyszli uczniowie klas piatych ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi. Drugi pokaz odbył się 27 listopada dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Chcąc przybliżyć młodzieży dzieje wybitnego doktora przygotowałyśmy krzyżówki, rozsypanki wyrazowe, prezentację multimedialną oraz wiersze i gadżety. Po naszych opowieściach zorganizowałyśmy burzę mózgów, w której nasi goście aktywnie uczestniczyli. Na koniec spotkania zaprezentowałyśmy fragment musicalu pt. ,,Korczak”.
Mamy nadzieję, że wysiłki włożone w ten projekt przyniosą efekt przybliżenia postaci doktora i jego twórczości młodemu pokoleniu, a zaproponowana forma zabawy ułatwi zapamiętanie wielu faktów z życia pisarza dla dzieci. Dowiedzieli się kiedy, gdzie i jak żył Janusz Korczak. Dowiedzieli się także, co pisał i jak zginął…

Justyna Karwel
Aleksandra Banaszek
Aleksandra Omilianowicz