ZAJĘCIA BARBÓRKOWE

W minionym tygodniu w czytelni Biblioteki Publicznej odbyły się zajęcia barbórkowe. Uczestniczyli w nich uczniowie klas III Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi niedługo udział wezmą uczniowie z pozostałych szkół.
Zajęcia barbórkowe trwają od 19 listopada do 13 grudnia. Dzieci biorą udział w zajęciach na których zapoznają się z historią górnictwa, pracą górników, funkcjonowaniem zabytkowej kopalni węgla kamiennego oraz wspólnie rozwiązujemy krzyżówkę i anagram. Na zakończenie każda grupa ma możliwość uczestniczenia w konkursie plastycznym (dla osób biorących udział w zajęciach). Zajęciom towarzyszy wystawa przedmiotów powstałych z przetwarzania węgla.
Jeśli któreś szkoły są jeszcze zainteresowane zorganizowaniem zajęć to zapraszamy do kontaktu z Czytelnią Biblioteki Publicznej w Gołdapi.