Wyróżnienie CAL dla biblioteki

Wyróżnienie specjalne dla Biblioteki Publicznej w Gołdapi

Wczoraj Biblioteka Publiczna w Gołdapi otrzymała wyróżnienie specjalne przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie. Konferencja miała miejsce w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie pod hasłem „Biblioteka – miejsce aktywne”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa czyli Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ds. kontaktów międzynarodowych, protokołu dyplomatycznego i kultury Bogusław Osiński, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie Magdalena Kubecka, wiceprezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie Grażyna Gnatowska, wicedyrektor WBP w Olsztynie Wiesława Borkowska-Nichthauser oraz dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek województwa warmińsko-mazurskiego biorące udział w Programie Rozwoju Bibliotek jako biblioteki wiodące i partnerskie.
Celem konferencji było podsumowanie działalności bibliotek w województwie oraz wręczenie wyróżnień dla bibliotek, które w sposób szczególny poprzez pracę i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego osiągnęły zadowalające „noty” oceniane przez stowarzyszenie CAL w Warszawie. Biblioteki otrzymały również certyfikaty z Planowania Rozwoju Biblioteki.
Wśród wszystkich bibliotek z województwa warmińsko-mazurskiego zostało wyróżnionych 15 bibliotek. Biblioteka Publiczna otrzymała takie wyróżnienie z rąk wiceprezesa CAL – to dla naszej placówki ogromny zaszczyt i mobilizacja do dalszej pracy. Biorąc pod uwagę liczbę bibliotek z naszego województwa które przystąpiły do Programu Rozwoju Bibliotek gołdapska biblioteka publiczna znalazła się wśród 15 najlepszych na ogólną liczbę 77 bibliotek. Przypominamy że Biblioteka Publiczna w Gołdapi jest biblioteką wiodącą dla której partnerstwo stanowią biblioteki z Dubeninek, Kowal Oleckich i Prostek.
Koordynatorem projektu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Konferencja połączona została z otwarciem targów książki.