Wyjazd studyjny bibliotekarzy i partnerów

W ramach realizacji projektu BLISKO pod nazwą SPOTKAJmy się w bibliotece.

W dniach 10 i 11 czerwca Partnerzy : Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich, Filia Biblioteczna Stożne, Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich, Nadleśnictwo Gołdap- Lasy Państwowe oraz Biblioteka Klubu Wojskowego 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz bibliotekarze Biblioteki Publicznej w Gołdapi uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Przasnysza oraz Piaseczna.

Celem wizyty było wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek oraz wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju.

Pierwszego dnia odwiedziliśmy Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu. Pani Małgorzata Sobiesiak Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu oraz pracownicy przyjęli nas bardzo miło. Zostaliśmy oprowadzeni po bibliotece oraz poznaliśmy historię powstania instytucji w miejscu w którym obecnie się znajduje. W trakcie wizyty wymieniliśmy się doświadczeniami oraz mogliśmy zaczerpnąć inspiracji, które możemy wykorzystać w naszej bibliotece.

Po wizycie w bibliotece udaliśmy się do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. W  tej instytucji zobaczyliśmy oraz zapoznaliśmy  się z historią rodziny Krasińskich ze szczególnym uwzględnieniem postaci Zygmunta Krasińskiego.

Po intensywnym dniu wieczorem udaliśmy się do Teatru Narodowego scena przy Wierzbej w Warszawie na spektakl pt. „Hedda Gabler”. Sztuka powstała na podstawie realistycznego dramatu psychologicznego Henrika Ibsena, której interpretacje reżyser Kuba Kowalski przedstawił jako dzieło poetyckie.

W trakcie wieczornego spaceru po Warszawie mogliśmy podziwiać widoki naszej stolicy.

Kolejnego dnia udaliśmy się z wizytą do Biblioteki Publicznej w Piasecznie gdzie przywitała nas pani Sylwia Chojnacka- Tuzimek zastępca Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piasecznie i kierownik działu promocji. Tutaj również wymieniliśmy się doświadczeniami, przeprowadziliśmy rozmowę na tematy związane z promocją czytelnictwa. Mieliśmy okazję bycia na zakończeniu roku Piaseczyńskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Obie biblioteki, które odwiedziliśmy są beneficjentami projektu Blisko, które realizują projekt drugi rok. Wyjazd studyjny był dla nas możliwością podzielenia się obawami jakie posiadamy w czasie realizowania projektu oraz usłyszeliśmy podpowiedzi w jaki sposób możemy pracować. Dzięki temu wyjazdowi nawiązaliśmy kontakt oraz wymieniliśmy doświadczenia dotyczące realizowanego projektu.

Po południu udaliśmy się na chwilę relaksu- zwiedzaliśmy Łazienki Królewskie. Bardzo miłym akcentem było spotkać w Warszawie poetkę Danutę Bartoszuk urodzoną w Olecku mieszkającą w Mażuciach koło Gołdapi. Obecnie pani Danuta mieszka w okolicach Warszawy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

@NPRCz2.0

@ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

@ Narodowe Centrum Kultury

#wydarzeniaGołdap

#BLISKOBibliotekaPublicznawGołdapi