Wręczenie nagród w konkursie plastycznym

W Bibliotece Publicznej w Gołdapi zostały wręczone nagrody w konkursie plastycznym pt. „Bohater z mojej ulubionej książki”. Konkurs skierowany był do uczniów kl. 0-III szkół podstawowych z terenu gminy Gołdap. Celem konkursu było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych , rozwijanie umiejętności manualnych uczniów jak i wrażliwości estetycznej , inicjowanie zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych, przedstawienie bohatera książki z ich perspektywy.
Wszystkim uczniom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za chęć udziału w konkursie i gratulujemy nagrodzonym uczestnikom.