Wizyta w norweskich bibliotekach

W ramach realizowanego projektu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur” biblioteki partnerstwa gołdapskiego uczestniczyły w wyjeździe do partnerskich bibliotek w Norwegii. W okresie od 23 do 25 września zwiedziliśmy i zapoznaliśmy się z działalnością Biblioteki Publicznej w Oslo (Deichmanske Bibliotek), Bibliotece Wielojęzycznej, Bibliotece Publicznej w Holmlia, Bibliotece Publicznej w Bergen, Bibliotece Okręgowej w Hordaland, Bibliotece Publicznej w Fjell oraz Szkole Podstawowej w Sædalen.

Partnerstwo gołdapskie skupia biblioteki z powiatu węgorzewskiego (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Budrach) i powiatu gołdapskiego (Biblioteka Publiczna w Gołdapi i Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich). W wyjeździe uczestniczyło 5 bibliotekarzy w ramach partnerstwa. Wizyta w bibliotekach norweskich miała na celu realizację działań które zostały ustalone w porozumieniu z bibliotekami partnerskimi w Polsce.
Głównym celem projektu jest popularyzacja literatury polskiej w Norwegii. Przy współpracy polsko-noreweskiej została przygotowana wystawa poświęcona Wisławie Szymborskiej w Bibliotece Publicznej w Fjell – w otwarciu uczestniczyli polscy bibliotekarze z partnerstwa gołdapskiego i bartoszyckiego. W Bibliotece Publicznej w Bergen uczestniczyliśmy w wieczorze literatury polskiej w którym udział wzięli Polacy mieszkający w Norwegii. Podczas wizyty norwescy bibliotekarze zaprezentowali swoje biblioteki, następnie mieliśmy możliwość zwiedzenia i poznania pracy bibliotekarzy, struktury ustawienia księgozbioru i działalności.
Norwegia jest krajem który bardzo wpisuje się w wielokulturowość, zaś najliczniejszą grupa imigrantów są Polacy ok. 80 tys. Biblioteki w Norwegi gromadzą i udostępniają księgozbiór w 57 językach, w wersjach książkowych, elektronicznych i filmowych. Biblioteką partnerską z Norwegii dla partnerstwa gołdapskiego jest Biblioteka Okręgowa w Hordaland, która zajmuje się wspieraniem bibliotek w całym kraju w kierunku wielokulturowości, pisaniem projektów, szkoleniem pracowników i wsparciem merytorycznym.
Bardzo istotnym działaniem bibliotek norweskich jest prowadzenie „kafejek językowych” dla obcokrajowców. Podczas wizyty mieliśmy okazję widzieć zainteresowanie kafejkami językowymi skupiającymi różne narodowości w jednym miejscu i uczących się języka norweskiego lub angielskiego umożliwiającymi znalezienie pracy. W Polsce nie jest to praktykowane szczególnie w mniejszych bibliotekach ze względu na zbyt małą grupę obcokrajowców.
Wizyta była bardzo kształcąca dająca wiele możliwości i inspiracji do wprowadzenia nowych usług w polskich bibliotekach.
W ramach wymiany partnerzy norwescy odwiedzili biblioteki partnerstwa gołdapskiego 1-2 października.

logo-Biblioteka-Miejscem-Program-Rozwoju-EAA-FRSI1