Wizyta Lokalnej Grupy Działania z Estonii w bibliotece

Lokalni animatorzy z Estonii przybyli z wizytą do Biblioteki Publicznej w Gołdapi 24 maja 2017 r. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia prezentacji dotyczącej historii oraz działalności i funkcjonowania biblioteki. Animatorzy z Lokalnej Grupy Działania z Estonii zwiedzili również komórki organizacyjne Biblioteki Publicznej w Gołdapi. Zainteresowanie i zapytania dotyczyły działalności biblioteki: wystaw, księgozbioru, warsztatów itd.. Spotkanie było bardzo interesujące i dające możliwość wymiany doświadczeń w zakresie wielokulturowości, ponieważ biblioteka to m.in. „miejsce spotkań wielu kultur”.