Wiersze czytano w kilku językach

W kilku językach (polskim, litewskim, niemieckim i ukraińskim) były czytane utwory podczas kolejnego bibliotecznego spotkania z cyklu “ulubione wiersze”. Tematem była jesienna zaduma. Czytano zarówno utwory znanych autorów, jak i napisane przez niektórych uczestników spotkania.

Ten wieczór poetycki został zrealizowany w ramach, realizowanego przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi projektu “Strefy innowacji”, którego jednym z założeń jest akcentowanie wielokulturowości lokalnej pozyskanych przez Fundację Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego.