Ukraiński wieczór w Bibliotece

„Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach
programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego
przez Fundację Edukacja dla Demokracji”