Ukłon w stronę lokalności i tak zwanego „prostego człowieka”

     Od kilku miesięcy Biblioteka Publiczna w Gołdapi oficjalnie prowadzi wydawniczą – jest to kontynuacja książkowej serii literackiej „Z bliska”, w której do tej pory ukazało się około 30 pozycji. Najnowszą (i drugą pod auspicjami biblioteki) jest zbiór opowiadań Wojciecha Anuszkiewicza „Pośrodku”.

Zasadą działalności oficyny jest wykorzystywanie środków zewnętrznych, toteż w tym wypadku publikację w całości sfinansowało Nadleśnictwo Olecko. Nie jest to przypadek, bowiem autor jest leśnikiem tego nadleśnictwa.

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Wojciech Anuszkiewicz był animatorem kultury, m.in. współtwórcą ogólnopolskich Oleckich Czerwców Poetyckich i oleckiego czasopisma literackiego „Legary”. Kierował też przez kilka lat ośrodkiem kultury w Dubeninkach, posiada uprawnienia reżysera teatrów lalkowych.

Jednakowoż jego marzeniem było zostać leśnikiem, po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji osiadł w Świętajnie gdzie mieszka do tej pory.

Nie zaprzestał mimo to pisania. Przeciwnie – ten zawód i lokalne środowisko stały się inspiracją do powstania tekstów prozatorskich, które są jednocześnie ukłonem w stronę lokalności i tak zwanego „prostego człowieka”.

Pisze swoim, rozpoznawalnym, językiem z wyraźną nutą humorystycznego dystansu.

Do tej pory publikował wiersze w prasie – „Pośrodku” jest jego debiutem prozatorskim.

Książka liczy 55 stron. Autorem wysmakowanej fotografii na okładce jest Adam Maj.

Warto dodać, iż gołdapska seria „Z bliska” utrwaliła się już na mapie oficyn regionalnych, umożliwiła literacki start kilku twórcom z regionu, sporą część jej publikacji odnotowały ważniejsze pisma literackie i artystyczne. Kilka z nich doczekało się recenzji.