To już 37. pozycja w gołdapskiej oficynie

W, prowadzonej przez gołdapską Bibliotekę Publiczną, oficynie „Z bliska” ukazała się już 37. pozycja książkowa. Tym razem jest to wybór wierszy zatytułowany „Twarze” autorstwa jednego z najbardziej znanych poetów izraelskich – Amira Ora.

Utwory tłumaczyła, posłowiem opatrzyła i zbiorek redagowała prof. Beata Tarnowska, m.in. pracownik naukowy Uniwersyetu Warmińsko-Mazurskiego, zajmująca się również publicystyką literacką.

Poezja Amira Ora jest filozoficzna i stonowana, sięgająca problemów ogólnoludzkich. Jak pisze Beata Tarnowska w posłowiu: Poezja Ora ma wiele twarzy: wsłuchana w głosy z przeszłości, zanurzona w świecie mitów i konfrontująca się z nimi, łączy współczesność z ponadczasowym światem religii, archetypów i rytuałów w jedno „tu i teraz”. To poezja rozpięta na antynomiach: zmysłowa, wręcz ekstatyczna, penetrująca rejony bytu, które z trudem poddają się poetyckiemu słowu, a równocześnie głęboko intelektualna i wyrafinowana. Poeta – ukryty za maskami – zabiera czytelnika w fascynującą podróż, w której znikają granice czasu i przestrzeni, świata zewnętrznego i wewnętrznej jaźni.

Książkę sfinansował sponsor prywatny.

Niżej kilka akapitów o autorze pochodzących z tej publikacji:

Amir Or urodził się w 1956 roku w Tel Awiwie, w rodzinie o polskich korzeniach. Był pasterzem owiec w kibucu Nachszon, następnie mieszkał kolejno w Grecji, Holandii i około dwóch lat – w Indiach. Po powrocie do Izraela, założył ośrodek terapii i medytacji w Jerozolimie. W 1988 roku ukończył filozofię oraz religioznawstwo na Uniwersytecie Hebrajskim. W kolejnych latach wykładał na temat greckiej religii, publikował także eseje z pogranicza filozofii, literatury i historii sztuki. W 1990 roku z inicjatywy Ora oraz Irit Seli powstało stowarzyszenie na rzecz wspierania poezji w Izraelu „Helikon”, prowadzące działalność wydawniczą oraz kulturalno-dydaktyczną. Aż do 2011 roku Or był dyrektorem stowarzyszenia oraz redaktorem naczelnym pisma „Helikon”, poświęconego poezji współczesnej. Organizował między innymi wspierane przez ONZ w ramach akcji „Poeci dla Pokoju” projekty współpracy poetów języka hebrajskiego i arabskiego: warsztaty poetyckie, festiwale poezji oraz redagował publikacje książkowe. Obecnie jest jednym z redaktorów międzynarodowego pisma „Atlas”, poświęconego literaturze i sztuce współczesnej. Mieszka w Tel Awiwie.

Amir Or jest autorem następujących tomów poezji: Ani mabit me`einei ha`kofim (Patrzę oczami małp,1987); Panim (Twarze, 1990); Pidjon ha`met (Wykupywanie umarłych,1994); Kacha (Właśnie tak, 1995); Szir (Wiersz, 1996); Jom (Dzień, 1999); Muzeion ha’zman (Muzeum czasu, 2007); wersja angielska: The Museum of Time (Manchester 2007); Ha`chaja sze`be`lew (Zwierzę w sercu, 2010). Wydał także tom prozy poetyckiej Szir Tahira (Pieśń Tahiry, 2001).

Wiersze Amira Ora publikowane były w przekładach na około czterdzieści języków, w tym arabski: El-Sha`ar Fata T`ashar El-Mujrimin (Poezja jest prostytutką, Paryż 1995); macedoński: Dawej se, diszam żiwa woda (On tonie i oddycha żywą wodą, Struga 2000), angielski: Miracle (Cud, Dublin 1998); Language Says (Język mówi, Chattanooga U. S., 2001); Poem (Wiersz, Dublin 2004); Day, (Dzień, Dublin 2006); Plates from the Museum of Time (ArtAark 2009); rumuński: S’ Te Vorbim Pe Tine (Wymówmy ciebie, Bucharest 2006); polski: Wiersz (Olsztyn 2006). Po polsku wiersze Ora, w przekładzie Beaty Tarnowskiej, ukazywały się również na łamach „Literatury na Świecie”, „Frazy”, „Portretu” oraz „FA-artu”, a także zamieszczone zostały w antologii literackiej Przed i Za. Antologia literacka (Olsztyn 2007). W 2011 roku ukazał się w Nowym Jorku hiszpańsko-angielski wybór poezji Ora Milagro/ Miracle, Las Horas / The Hours (Cud/Godziny).

Jako tłumacz, Or opublikował kilkanaście tomów przekładów na język hebrajski: z języka greckiego, łacińskiego i angielskiego, a także z hebrajskiego na japoński (z Akiko Takahashi), w tym Ha`besorah al pi Toma (Ewangelię świętego Tomasza, 1992), antologię erotycznej poezji greckiej Teshuqa Matirat Eiwarim (Pragnienie ciała, 1993), a także Sippurim min ha`Mahabharata (Opowieści z Mahabharaty, 1998).

Twórczość oryginalna i przekładowa Amira Ora była wielokrotnie nagradzana; otrzymał między innymi Nagrodę Uniwersytetu Hebrajskiego (1986), Nagrodę Fulbrighta (1994), Nagrodę Mordechaja Bernsteina za tom poetycki Pidjon ha`met (1995), Nagrodę Premiera Izraela (1996), Literacką Nagrodę Bat-Jam (1997), Nagrodę Ministra Kultury za przekłady klasycznej poezji greckiej (1998), Nagrodę Plejady za znaczący wkład do światowej poezji (2000) oraz Literacką Nagrodę Oeneumi na Międzynarodowym Festiwalu Poezji Tetovo w Macedonii (2010).