Teatralne popołudnie w sanatorium

Przy pełnej sali w poniedziałkowe popołudnie w Sanatorium „Wital” odbyło się kolejne przedstawienie Gołdapskiego Teatru przy Stoliku. Była to druga prezentacja „Chłopców” Stanisława Grochowiaka i jednocześnie zakończenie „Dni Gołdapi.Przypomnijmy, że wykonawcami są studenci Gołdapskiego Uniwersytetu 3. Wieku i tutejsi samorządowcy.

W najbliższych planach grupa ma przygotowanie jedną ze sztuk Jerzego Szaniawskiego.

Organizatorami poniedziałkowego przedstawienia byli: Gołdapski Uniwersytet 3. Wieku, Biblioteka Publiczna w Gołdapi i Sanatorium Uzdrowiskowe „Wital”.

Organizatorzy dziękują Domowi Kultury w Gołdapi i Wojciechowi Buczyńskiemu za nagłośnienie.