Szkolenie: “Nowe zasoby w bibliotekach – gromadzenie i statystyka”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie przy współpracy z Biblioteką Publiczną w Gołdapi 29 maja 2015 roku zorganizowała szkolenie „Nowe zasady w bibliotekach – gromadzenie i statystyka”. Program szkolenia obejmował zagadnienia związane z obowiązującymi zasadami gromadzenia nowych zasobów w bibliotekach, danymi statystycznymi związanymi z ogólnymi podstawami statystyki bibliotecznej szczególnie wypełnianie K-03. W szkoleniu nawiązano również do ustawy o bibliotekach, rozporządzeń i innych aktach prawnych obowiązujących w bibliotekach. Bibliotekarze zapoznali się również z nowościami literatury fachowej dla bibliotek.
W spotkaniu szkoleniowym udział wzięli bibliotekarze z powiatów: oleckiego, węgorzewskiego, giżyckiego i gołdapskiego – ogółem 14 osób. Podczas spotkania pracownicy bibliotek mieli okazję wymienić się doświadczeniami, wyjaśnić wątpliwości dotyczące gromadzenia zbiorów i statystyki.

Szkolenie prowadzili pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie:
Anna Michalkiewicz – kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Prowadzi szkolenia oraz udziela konsultacji dotyczących zasad gromadzenia i opracowania materiałów bibliotecznych.
Joanna Burska – instruktor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Pracownik z doświadczeniem praktycznym w zakresie gromadzenia i analizowania danych statystycznych bibliotek publicznych województwa. Należy również do zespołu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ds. badania efektywności bibliotek publicznych.