Szkolenie bibliotekarzy

Specjalista z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 18 kwietnia 2013r. pani Joanna Przegrodzka przyjechała do Biblioteki Publicznej w Gołdapi w celu przeprowadzenia szkolenia nt. wypełniania wniosków aplikacyjnych do Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na wstępie prowadząca szkolenie przedstawiła możliwość pozyskiwania środków finansowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz zasady Programów Operacyjnych. Bibliotekarze mieli możliwość założenia konta w systemie EBOI dla swojej biblioteki. Bardzo ważnym elementem było przedstawienie w oparciu o prezentację mianowicie o czym należy pamiętać i na co zwrócić uwagę zanim przystąpimy do wypełniania wniosku aby uniknąć błędów formalnych przy ocenie. Kolejnym etapem była koncepcja projektu, cele i rezultaty i zaangażowanie osoby piszącej wniosek (ważne jest aby nad wnioskiem pracował zespół osób – zwiększona możliwość koncepcji i oceny oraz poprawy przed wysłaniem). Na podstawie konkretnego przykładu wniosku w celu pozyskiwania funduszy z priorytetu „Promocja czytelnictwa” bibliotekarze pracowali nad opisem celów i działań oraz projektem budżetu.
W czasie szkolenia padło wiele pytań dotyczących najczęściej popełnianych błędach we wnioskach o dofinansowanie.
W czasie szkolenia nastąpiła wymiana doświadczeń i dyskusja nt. dofinansowania z różnych źródeł
o które mogą starać się biblioteki publiczne.
Szkolenie trwało od 11.00-15.00. W szkoleniu udział wzięło 12 bibliotekarzy z bibliotek publicznych z Olecka, Bań Mazurskich, Kowal Oleckich, Węgorzewa, Giżycka, Kruklanek i Gołdapi.
Organizator szkolenia: Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Szkolenie przeprowadziła:
Joanna Przegrocka: specjalistka ds. doskonalenia zawodowego w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Olsztynie, absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu UWM oraz podyplomowych studiów z zakresu doradztwa zawodowego i wykorzystania funduszy europejskich. Autorka i współautorka ponad 50 projektów o charakterze edukacyjnym i kulturalnym, koordynatorka projektów (EFS).
Absolwentka Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek.