Spotkanie z rzecznikiem praw osób starszych

Rzecznik osób starszych województwa warmińsko-mazurskiego działa od początku 2010 roku. Macierzystą organizacją rzecznika jest Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa. Funkcja ta zapisana jest w wojewódzkim programie „Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2015-2020”. Rzecznik nadzoruje i organizuje działania na rzecz osób starszych, interweniuje, kiedy są niewłaściwie traktowani, udziela porad i informacji oraz wspiera inicjatywy środowiska seniorskiego. Pomaga też w kontaktach z urzędami i innymi instytucjami publicznymi.
Każde miejsce, każda okazja, są dobre, żeby mówić o prawach seniorów, piętnować przypadki dyskryminacji z powodu wieku, walczyć ze stereotypami krzywdzącymi osoby starsze.
Spotkanie z rzecznikiem praw osób starszych odbędzie się 20 czerwca 2018r. o godzinie 17.00 w Centrum dydaktyczno-szkoleniowym przy ulicy Partyzantów 31 w Gołdapi, Organizatorami spotkania są Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi, Fundacja „Tu i Teraz” oraz Biblioteka Publiczna w Gołdapi. Patronat nad spotkaniem objął Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa.