Spotkanie z przedszkolakami

Dzieci z Przedszkola “Bajka” w wieku 4-5 lat odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Gołdapi. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką , omówienie zasad korzystania z niej, a przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania książką.
Dzieci uważnie wysłuchały pogadanki na temat zadań biblioteki, zasad korzystanie z księgozbioru i warunków jakie należy spełnić, aby do takiej placówki kulturalnej należeć. Zaprezentowano też barwne i ciekawe wydawnictwa dla najmłodszych.
W czytelni dzieci z zainteresowaniem oglądneły dostępne czasopisma np. “Kubuś Puchatek” i “Czarodziejki Witch” oraz pięknie wydane książki.