Spotkanie podsumowujące projekt

19 lutego o godz. 9:00 w Czytelni Biblioteki Publicznej w Gołdapi odbyło się spotkanie edukacyjne, które miało na celu podsumowanie projektu „Elementarz Korczaka”, przygotowany przez uczennice z Gimnazjum nr 1 w Gołdapi im. Noblistów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli rówieśnicy osób przygotowujących ten projekt, wszyscy uważnie wysłuchali całej prezentacji, następnie odbył się mini – panel dyskusyjny dotyczący życia Korczaka były m. in. rebusy i zagadki.

Każda z uczennic odebrała również dyplomy poświadczające udział w programie edukacyjnym Elementarz Korczaka.