Spotkanie autorskie z Martą Fox

Pisarka, którą gościliśmy 9 maja 2013 w Bibliotece Publicznej opowiadała nam o swoich najnowszych publikacjach, takich jak :  Rozmowy z Miró (poezje, 2011) , Cafe Plotka (powieść, 2012), Plotkarski SMS (powieść, 2012) , Autoportret z Lisiczką (esej/felieton/wspomnienia, 2013)

Tematem twórczości prozatorskiej Marty Fox są problemy dzieci i młodzieży, związane głównie z dojrzewaniem  emocjonalnym. Autorka odmalowuje postacie bohaterów i środowisk w jakim się obracają (między innymi rodzinnym i szkolnym) z dużym znawstwem współczesnych realiów. Dotyczy to zwłaszcza języka, ale także zwyczajów, np. używania komputera (elektroniczny dziennik czy korespondencja przez pocztę elektroniczną).

W spotkaniu autorskim wzięła udział młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Na koniec spotkania były autografy, zdjęcia i pamiątkowy wpis do kroniki Biblioteki.

Spotkanie z Panią Martą Fox zorganizowane zostało przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi w ramach DKK (Dyskusyjne Kluby Książki) oraz korzystając z gościnności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap.