Spotkanie autorskie – Jan Jastrzębski 18.05.2010r.

Spotkanie autorskie z panem Janem Jastrzębskim odbyło się 18 maja 2010 roku. W spotkaniu brała udział młodzież z gimnazjum Noblistów Polskich w Gołdapi.
Pan Jan Jastrzębski publikował w czasopismach, m.in. w Nowym Wyrazie, Odrze, Sycynie, Borussii, Jaćwieży, Ocaleniu przez Poezję, Toposie, oraz w antologiach.
Jest autorem zbiorów prozy: Fado o ogrodach (Warszawa 1981), Drżąc (Warszawa 1987), Błoto (Gołdap 1995), Prozy kolejowe (Gołdap 1999), za które otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach.