,,Smok i jednorożec’’

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała kolejne spotkanie w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom’’ przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi. Na spotkanie został zaproszony Templariusz z zakonu rycerskiego, nawiązującego tradycją do średniowiecznych templariuszy – Przemysław Kuch. Zaproszony gość odczytał bajkę ,, Smok i jednorożec’’ ze Skarbczyka sześciolatka. Dzieci z zainteresowanie wysłuchały jej oraz chętnie zadawały pytania na temat zakonu.
Po wysłuchaniu bajki i opowieści o templariuszu pan Przemysław Kuch wręczył dzieciom gołdapskie puzzle przygotowane na tą szczególną akcję.
,,Cała Polska czyta dzieciom’’ odbywa się w ramach Patronatu Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto.