Słuchowisko „Świniopas” w SP2

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zorganizowała słuchowisko pt. Świniopas w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom, która ma na celu wspieranie prawidłowego rozwoju psychicznego, umysłowego

i moralnego dzieci oraz młodzieży. Akcja objęta jest Patronatem Honorowym Burmistrza Gołdapi Tomasza Luto.

spacer