Ślady przeszłości projekt w ramach CEO

Ślady przeszłości projekt w ramach CEO

Ślady przeszłości to kolejny projekt do którego w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej przystąpiła Biblioteka Publiczna w Gołdapi.
Dział Zbiorów Specjalnych działający w Bibliotece Publicznej nawiązał współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gołdapi. Ścieżkę „Ślady przeszłości”, poprowadzi pracownik Biblioteki Publicznej w Gołdapi Ewelina Wierkiewicz przy współpracy nauczyciela Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pani Anny Jaremus-Furtan. W projekcie wezmą udział uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w wieku 10-18 lat, którzy poszukują w swoim regionie zapomnianych, zaniedbanych obiektów, poznają ich historię obejmując je opieką. Postarają się przywrócić pamięć o ważnych niegdyś miejscach, związanych z nimi ludziach i wydarzeniach. Na początek uczniowie z opiekunami w drugiej połowie kwietnia wyruszą sprzątać zabytkowy cmentarz żydowski przy ul. Cmentarnej. Kolejnym elementem ścieżki będzie wycieczka do Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Przy współpracy z pracownikami Parku młodzież pozna ścieżkę, gdzie można spotkać „Pomniki Przyrody” czyli najstarsze drzewa w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej poznając w ten sposób otaczającą nas naturę – drzewa, ptaki, zwierzęta itd. Po spotkaniach, gdzie najważniejszym elementem będzie wyznaczenie ścieżki edukacyjnej uczniowie przy pomocy opiekunów wykonają mapę na papierze zaznaczając „Ślady przeszłości”
Ścieżka tematyczna dla miłośników historii i sztuki. Dzięki wspólnej pracy przy projekcie młodzi ludzie poznają tajniki warsztatu historyka i uczą się „czytać” sztukę. Aktywnie włączają się w promocję swojego regionu. Mają szansę przekonać się, jaką moc ma działanie na rzecz wspólnego dobra.