Ruszamy z kampanią „Mała książka – wielki człowiek”

Od 4 września Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat do Wypożyczalni dla dzieci po odbiór Wyprawki Czytelniczej, czyli: książki, poradnika dla rodziców oraz Karty Małego Czytelnika. Naklejkę na Kartę otrzyma dziecko każdorazowo gdy odwiedzi bibliotekę i wypożyczy minimum jedną książkę z księgozbioru dziecięcego. Na każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek, czeka imienny dyplom, potwierdzający jego czytelnicze zainteresowania.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami projektu Wyprawki Czytelnicze otrzymają dzieci, które już są czytelnikami, jak i te, które dzięki naszym wspólnym staraniom nimi zostaną.