Rozstrzygnięto konkurs plastyczny

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny pt. ,,Bohater z mojej ulubionej książki” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Gołdapi został rozstrzygnięty w dniu 31.05.2021 roku.

Udział w nim wzięły dzieci z klas 0-III szkół podstawowych.

Celem konkursu było kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych , rozwijanie umiejętności manualnych uczniów jak i wrażliwości estetycznej , inicjowanie zainteresowań czytelniczych dzieci najmłodszych, przedstawienie bohatera książki z ich perspektywy.

Otrzymaliśy 165 prac , w tym 2 prace nie spełniły warunków regulaminu konkursu.

 

LISTA LAUREATÓW KONKURSU

Kategoria I : klasy 0 szkół podstawowych:

I miejsce: Przemysław Jarmułowicz, kl.0, Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie.

II miejsce: Krzysztof Kuczerepa , kl.0, Szkoła Podstawowa im.Michała Kajkiw Grabowie.

III miejsce: Maciej Kliniewski , kl.0, Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie.

Wyróżnienia:

Adam Dębowski , kl.0 , Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi ,
Zofia Piotrowska Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi ,
Eryka Twarogowska Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie ,
Antoni Rusiecki Szkoła Podstawowa im.Michała Kajki w Grabowie.

Kategoria II : klasy I szkół podstawowych:

I miejsce: Ada Skrzypkowska , kl. 1c Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

II miejsce: Kacper Kondracki , kl.1c Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

III miejsce: Hanna Andruczyk , kl.1a Szkoła Podstawowa nr 2 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi.

Wyróżnienia:

Arkadiusz Pietruszewski , kl.1c , Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki w Gołdapi ,

Mikołaj Jarmołowicz Szkoła Podstawowa w Boćwince,

Katarzyna Pierzchało , kl. 1c Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

Kategoria III : klasy II szkół podstawowych:

I miejsce : Piotr Karwel Szkoła Podstawowa w Galwieciach ,

II miejsce : Maciej Chmielewski, Szkoła Podstawowa im.Michała Kajkiw Grabowie ,

III miejsce : Magdalena Borysiak Szkoła Podstawowa w Galwieciach.

Wyróżnienia:

Paulina Zalewska , kl.2b , Szkoła Podstawowa nr 2 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi,

Jakub Bitowski , kl.2b , Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiegow Gołdapi ,

Gabriel Chalecki , Szkoła Podstawowa im.Michała Kajki w Grabowie.

 

Kategoria IV: klasy III szkół podstawowych:

I miejsce : Lena Olczyk , kl.3c , Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki w Gołdapi,

II miejsce : Antonina Hajdamowicz , kl.3c Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki w Gołdapi,

III miejsce : Jakub Treter , Szkoła Podstwowa w Boćwince.

 

Wyróżnienia :

Daria Baziuk , kl.3c, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi ,

Gabriela Święczkowska , kl.3c , Szkoła Podstawowa nr 3 im.Tadeusza Kościuszki w Gołdapi.

Odbiór nagród odbędzie się indywidualnie w bibliotece po ustaleniu z wychowawcą.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!