Rozśpiewana biblioteka

Tym razem nie czytanie dzieciom ale śpiewanie z udziałem księdza Czesława Króla, który nie dość że śpiewał to na dodatek grał na gitarze.
Proboszcz spotkał się w Bibliotece Publicznej z uczniami kl. 0 i kl. II ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Uczestnicy spotkania byli pełni entuzjazmu i zadowolenia biorąc czynny udział w śpiewaniu oraz gestykulowaniu do tekstu piosenek.
Wszyscy doskonale znali niektóre z piosenek np. „Taki mały , taki duży”, „Idzie mój Pan”. Natomiast takie teksty jak „ Gdy Boży Duch wypełnia mnie” , „Nie chcę służyć w piechocie”, „Mój zbawiciel Jesteś radością mojego życia”,”Kto stworzył” , „Mam braciszka” zostały szybko nauczone przez nasze pociechy.
Na zakończenie dzieci odśpiewały piosenki, których nauczyli się w szkole.