Realizujemy się BLISKO

Biblioteka Publiczna w Gołdapi realizuje projekt BLISKO pn. „SPOTKAJmy się w bibliotece”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się już trzy szkolenia dla bibliotekarzy naszej placówki i partnerów zrealizowane przez Good Books. Partnerami przy realizacji projektu są Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich, Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich, Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi, Nadleśnictwo Gołdap- Lasy Państwowe oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Witalisa Jerzego Raczkiewicza w Gołdapi.

Pierwsze szkolenie dotyczyło współpracy z otoczeniem lokalnym przy realizacji projektów kulturalnych, które przeprowadził Marcin Skrabka- prawnik, pomysłodawca wielu wydarzeń i programów edukacyjnych dla kadr kultury m.in.: diagnozowanie potrzeb szkoleniowych w instytucjach kultury (dla Instytutu Książki), założyciel firmy Good Boogs.

Wzięliśmy udział w „Biblioterapii- jako metodzie aktywizującej seniorów”. To szkolenie przeprowadził kierownik filii Biblioteki Babie Lato Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku Katarzyna Dettlafft- Lubiejewska.

W poniedziałek (13.06.2022 r.) odbyło się kolejne szkolenie pt.„ Jak zachęcić dzieci do czytania? Rozwijanie kompetencji czytelniczych w oparciu o cztery strefy aktywności- warsztaty prowadzone metodą projektową.” W szkoleniu udział wzięły bibliotekarki ze: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi, Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi, Biblioteki Klubu Wojskowego 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich i filii w Stożne. Szkolenie przeprowadziła polonistka, nauczycielka, koordynatorka projektu edukacyjnego w  Centrum Edukacji Obywatelskiej -Aneta Derda.

Przed nami ostatnie szkolenie zaplanowane w ramach projektu, które odbędzie się 21.06.2022 r., przeszkoli nas Justyna Gorgoń absolwentka kulturoznawstwa i socjologii, a zajmiemy się tematem „Biblioteka jako centrum i przestrzeń lokalnego życia kulturalnego”.

Koordynatorki naszego  projektu  pn. „SPOTKAJmy się w bibliotece”, który realizowany jest w ramach otrzymanego dofinansowania z Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 uczestniczyły w trzydniowym spotkaniu w Radziejowicach, którego celem było przedstawienie założeń konkursu, zapoznanie i warsztat z tutorami, sieciowanie i integracja. Kolejnym szkoleniem była dwudniowa konferencja dla beneficjentów dwóch naborów w Gdyni. Szkolenie miało na celu podzielenie się doświadczeniami oraz ich wymianą, sieciowaniem. Odbyła się również wizyta studyjna m.in. do Biblioteki Śródmieście w Gdyni.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

@NPRCz2.0

@ Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

@ Narodowe Centrum Kultury

#wydarzeniaGołdap

#BLISKOBibliotekaPublicznawGołdapi