Rada Biblioteczna

Dnia 5 marca 2018 r. dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi powołała Radę Biblioteczną przy Bibliotece Publicznej. Akty nominacji w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego wręczyli Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto oraz dyrektor biblioteki. W skład rady wchodzi 14 członków. Sekretarzem został Marcin Białous. Podczas pierwszego posiedzenia rady uchwalono regulamin i wybrano na przewodniczącego Jacka Rakowskiego oraz na zastępcę  Agnieszkę Dziobkowską. Na zaproszenie dyrektora biblioteki na spotkanie przybyła Jolanta Woźnicka, która jest ekspertką z zakresu animacji lokalnej, funduszy i budowania partnerstw jak również trenerką w Programie Rozwoju Bibliotek, współautorką poradnika „Jak – krok po kroku – powołać radę społeczną?” oraz  prowadzącą  szkolenia w projekcie „Rada społeczna jak ją powołać”. Rada ma pełnić funkcję doradczą i wspierającą bibliotekę. Jej celem jest również współpraca z instytucjami i organizacjami lokalnymi oraz wzmocnienie potencjału biblioteki.