Spotkania edukacyjne dla seniorów w Filii Bibliotecznej w Grabowie „O finansach… w bibliotece – II edycja”

Od 7 do 17  maja bibliotekarze z Biblioteki Publicznej w Gołdapi prowadzili  kurs „O finansach… w bibliotece – II edycja” w filii bibliotecznej w Grabowie. Zainteresowanie ze strony seniorów dotyczące wiedzy ekonomicznej do filii dotarło poprzez plakaty ale również dużą rolę odegrał marketing szeptany. Zgodnie z założeniem projektu odbyło się pięć spotkań (V modułów) – każde poświęcone świadomym korzystaniem z usług finansowych oraz zagadnieniom związanym z pogłębieniem wiedzy dotyczącej banków, ubezpieczeń, lokat, bankowości elektronicznej i kart płatniczych. Wszystkie moduły kończyły się testem sprawdzającym przyswojoną wiedzę przez seniorów. Na trzecie spotkanie przybyła policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi, która rozmawiała z seniorami na temat przemocy ogólnie ale także o takiej, która dotyczy seniorów   a także jak uniknąć oszustw i kradzieży. W czasie spotkania i dyskusji padło wiele pytań dotyczących działań policji w chwili zagrożenia życia lub zdrowia oraz jak w takich chwilach się zachować i nie dać się zastraszyć. W filii w kursie uczestniczyło 6 seniorów. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe gadżety z logo projektu. Na koniec ostatniego spotkania pracownik filii Lucyna Świerzbin wręczyła uczestnikom spotkań Certyfikaty ukończenia kursu „O finansach… w bibliotece – II edycja”. Kurs miał charakter kameralny z poczuciem humoru uczestników oraz słodkim poczęstunkiem ze strony organizatorów.