Popiersie Królowej Wari w Made in warmia & mazury

Miło nam, że naszą wystawą o prekolumbijskiej królowej Wari zainteresował się prestiżowy magazyn Made in warmia & mazury.

W II budynku Izby regionalnej  jest możliwość zwiedzania wystawy poświęconej polskim badaniom archeologicznym w Peru.

Wystawa potrwa do 15 listopada br. Zwiedzający będą mieli wyjątkową okazję zapoznania się z odległymi w czasie i przestrzeni cywilizacjami Ameryki Prekolumbijskiej oraz spotkania się twarzą w twarz z hiperrealistyczną rekonstrukcją popiersia królowej Wari z Castillo de Huarmey, która żyła w Peru ponad tysiąc lat temu.

Tak wyglądały Europejskie Dni Dziedzictwa: https://bpgoldap.pl/europejskie-dni-dziedzictwa-spotkanie-z-polskimi-archeologami/