Pomarańczowo w bibliotece

Biblioteka Publiczna w Gołdapi przyłączyła się do ogólnoświatowej akcji pt. „Kampania Pomarańczowej Wstążki” pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Jej zasadniczym celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, a także tworzenie świata, w którym dzieci i młodzież czują się bezpiecznie i szczęśliwie.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć, widzieć więcej i lepiej.

Kampania realizowana jest z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Dziękujemy za odwiedziny w tak ważnej sprawie funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi oraz psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gołdapi.

#pomarańczowawstążka #kampaniapomarańczowejwstążki

spacer