Polska tradycja literacka w piśmiennictwie mazurskim

Biblioteka Publiczna w Gołdapi otrzymała w darze publikację pt. „Polska tradycja literacka w piśmiennictwie mazurskim” autorstwa Zbigniewa Chojnowskiego. Książka niedługo będzie dostępna dla czytelników w Dziale Zbiorów Specjalnych. Zapraszamy do wypożyczeń.

 

Zbigniew Chojnowski jest profesorem nauk humanistycznych zatrudnionym w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którym kieruje. Przewodniczy Radzie Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo.

Bada literaturę XX i XXI wieku. Koncentruje się na zagadnieniach poezji, ideach poezji, problemach tożsamościowych, literaturze PRL-u i emigracyjnej, wyobraźni religijnej, geopoetyce, nowym regionalizmie. Analizuje piśmiennictwo mazurskie XIX stulecia pod względem tematyczno-językowym oraz kulturowym. Publikuje m.in. w: “Archiwum Emigracji”, “Napisie”, “Ruchu Literackim”, “Sztuce Edycji”, “Wieku XIX”, “Pracach Literaturoznawczych”. Uprawia krytykę literacką, współpracując z redakcjami “Nowych Książek”, “Toposu”, “Twórczości”, “Borussii”, “Akcentu”, “Nowego Napisu” i “Forum Akademickiego”.

 Źródło:http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=276&catid=78&Itemid=9

Na zdjęciu widać książkę oraz choinkę.