Podziękowanie za Narodowe Czytanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Jak co roku na ręce Biblioteki Publicznej w Gołdapi zostało przekazane z Kancelarii Prezydenta podziękowanie za Narodowe Czytanie. Jako że nie byliśmy jedynym organizatorem tego wydarzenia, dzielimy się podziękowaniem ze współorganizatorami, którymi w tym roku byli Biblioteka Klubu 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi oraz Dom Kultury w Gołdapi. Akcję Narodowego Czytania 2021 objęli patronatem honorowym Burmistrz Gołdapi Tomasz Rafał Luto i Starosta Gołdapski Marzanna Marianna Wardziejewska, natomiast patronatem medialnym wydarzenie objęły portale goldap.info oraz terazgoldap.pl . Po raz kolejny mogliśmy liczyć też na sponsora – przedsiębiorstwo PSS „Społem” w Gołdapi. Dziękujemy również licznym instytucjom i osobom prywatnym. Specjalne podziękowania kierujemy także w stronę publiczności, która uświetniła uroczystość.

A tak wyglądała akcja w tym roku: https://bpgoldap.pl/w-saloniku-pani-dulskiej/